Tego typu groty były znajdywane na terenie całej Europy i nie tylko od wczesnego do późnego średniowiecza. Ciekawostką są groty gwiżdżące/sygnałowe, znalezione w XIII w. na terenie Węgier. Prawdopodobnie były stosowane w w najeździe Mongołów na Królestwo Węgier w 1241 roku. Ich świst mógł siać strach przed ostrzałem oraz sprawiać wrażenie większej ilości strzał w danej salwie.

Typy grotów:

Bodkin krótki

Bodkin długi

Liść szeroki

Liść wąski

Grot gwiżdżący / sygnałowy

Dźwięk grotu gwiżdżącego